ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ -NIPT (NACE®24 & Zenit by NACE )

Κατηγορία:
 • Μη επεμβατικό και χωρίς κίνδυνο
 • Από την 10η εβδομάδα κύησης
 • Γενετική Συμβουλευτική πριν και μετά τη διενέργεια του τεστ

Το μοναδικό τεστ που δίνει απάντηση στο 99% των αναλυθέντων δειγμάτων

Εκτίμηση Ποσοστού Εμβρυικού DNA

Το μεγάλο «βάθος αλληλούχισης» που επιτυγχάνει η πλατφόρμα του NACE®24, επιτρέπει την εξαγωγή αποτελεσμάτων ακόμα και με ποσοστό Εμβρυικού DNA μικρότερο από 4%, ποσοστό που αποτελεί το όριο σε άλλα εργαστήρια και μεθόδους.

To NACE®24 είναι ένας μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος απόλυτα ασφαλής για εσένα και το μωρό σου.

Χρησιμοποιεί τις πιο εξελιγμένες τεχνολογίες αλληλούχισης για να αναλύσει το εμβρυικό DNA και να ανιχνεύσει πιθανές χρωμοσωμικές ανωμαλίες.

-Συντελεί στη κατά 90% μείωση των μη αναγκαίων αμνιοπαρακεντήσεων.

Τα κύτταρα του ανθρώπου έχουν 23 ζεύγη χρωμοσωμάτων

To NACE®24 εξετάζει όλα τα χρωμοσώματα σε ανάλυση a αυτή του βασικού καρυότυπου.

Ανιχνεύει ελλείψεις και διπλασιασμούς που σχετίζονται με κλινικά γενετικά σύνδρομα.

Όταν ένα χρωμόσωμα λείπει ή όταν υπάρχει ένα παραπάνω, παρουσιάζονται αναπτυξιακές διαταραχές και προβλήματα υγείας.

Παρέχει νέες πληροφορίες που δεν εξετάζονται στα βασικά πακέτα των προγεννητικών ελέγχων:

 • IUGR, πρόωρος τοκετός, ενδομήτριος εμβρυικός θάνατος, εμβρυικός μωσαϊκισμός.
 • Η νέα αυτή τεχνολογία επιτρέπει την ανάλυση τόσο ανευπλοειδιών (κυρίως τρισωμιών), όσο και ελλείψεων και διπλασιασμών > 7Mb.
 • Το NACE®24 παρουσιάζει αυξημένη ικανότητα ανίχνευσης όχι μόνο των κυήσεων υψηλού κινδύνου, αλλά και άλλων κλινικών καταστάσεων όπως πραγματικός εμβρυικός μωσαϊκισμός, μονογονεϊκές δισωμίες και μη ισοζυγισμένες χρωμοσωμικές διαταραχές στο έμβρυο, όταν και οι δύο γονείς φέρουν ισοζυγισμένες μετατοπίσεις.
 • Ο επιπολασμός των διαταραχών του χρωμοσώματος 21 μπορεί να συγκριθεί με αυτόν που παρατηρείται σε όλα τα υπόλοιπα χρωμοσώματα ως σύνολο (RATs).

Το ZENIT by NACE προσφέρει την ευρύτερη κάλυψη στην κατηγοριοποίηση των πιθανών κινδύνων της εγκυμοσύνης.

Εκτός από τον έλεγχο για πιθανές χρωμοσωμικές ανωμαλίες στο έμβρυο, το ZENIT by NACE αναλύει επιπρόσθετα και 113 παθολογικές μονογονιαδιακές διαταραχές. Η λίστα των διαταραχών αυτών προτείνεται από το Αμερικάνικο Κολλέγιο Γενετικής Ιατρικής και Γενομικής (ACMG).

Το ZENIT by NACE απευθύνεται:
Σε όλες τις γυναίκες που επιθυμούν να λάβουν τη μέγιστη δυνατή πληροφορία για τους πιθανούς κινδύνους της εγκυμοσύνης τους.


*3 – 4 %
των νεογέννητων μωρών παρουσιάζουν κάποια

γενετική διαταραχή.

Zenit by NACE

5x

ικανότητα ανίχνευσης σε σχέση με τα συμβατικά τεστ

ΖΕΝΙΤ Η πιο Ολοκληρωμένη Επιλογή

Τι εξετάζει :

 • Σύνδρομο Down
 • Σύνδρομο Edwards’
 • Σύνδρομο Patau’s
 • Φυλετικά Χρωμοσώματα
 • Αυτοσωμικά Χρωμοσώματα
 • Ελλείψεις/Διπλασιασμούς > 7MB
 • 113 γονίδια σχετιζόμενα με υπολειπόμενες διαταραχές
 • Έγκαιρη ανίχνευση γενετικών διαταραχών που δεν ανιχνεύονται με άλλες μεθόδους
 • Μειώνει τα μη αναγκαία επεμβατικά τεστ
 • üΥποδεικνύει αν οι γονείς είναι φορείς κάποιων γενετικών μεταλλαγώνa
 • Συντελεί στην ανάπτυξη ενός ιατρικού και γενετικού πλάνου, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του εξεταζόμενου
 • Βελτιώνει τη διαχείριση της τρέχουσας εγκυμοσύνης
 • Δημιουργεί το πλάνο για μελλοντικές εγκυμοσύνες.
 • Πλήρης ανάλυση αποτελέσματος σε 15 ημέρες.

Start typing and press Enter to search