Οδηγίες Ιατρών

Συλλογή, συντήρηση, παραλαβή δείγματος

Το είδος του δείγματος που απαιτείται για την κάθε εξέταση υποδεικνύεται μέσα σε παρένθεση δίπλα στην αναγραφόμενη εξέταση στο παραπεμπτικό της CytoGenomics και επεξηγείται σε ειδικό πίνακα.Η αποδεκτή ποσότητα δείγματος είναι 2ml για κάθε εξέταση +50 μl για κάθε επιπλέον εξέταση, όταν αποστέλλεται το απαιτούμενο είδος δείγματος (συνιστώμενο). Σε διαφορετική περίπτωση, απαιτείται τουλάχιστον μια ποσότητα 4ml ολικού αίματος.
Αναλυτικός οδηγός για το είδος του δείγματος που απαιτείται για την πραγματοποίηση όλων των εργαστηριακών αναλύσεων παρέχεται σε όλους τους συνεργάτες μας.

Συλλογή ορού, πλάσματος ή ολικού αίματος

  • Για τη συλλογή ορού, αφήστε το αίμα να πήξει για 10 λεπτά και διαχωρίστε τον ορό με φυγοκέντρηση.
  • Για τη συλλογή πλάσματος, αναμιγνύετε με ήπια ανακίνηση περίπου 10 φορές το αίμα με το αντιπηκτικό και στη συνέχεια διαχωρίζετε με φυγοκέντρηση.

*Σημείωση
Αιμολυμένα ή ικτερικά δείγματα μπορεί να επηρεάσουν τα εργαστηριακά αποτελέσματα.

Για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και καταλληλότητας των δειγμάτων από τη στιγμή της συλλογής τους μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργαστηριακές εξετάσεις και να υποβληθούν τα αποτελέσματα, όλα τα δείγματα που παραλαμβάνει η Cytogenomics πρέπει να εκπληρούν τους κανόνες συλλογής, επεξεργασίας και διακίνησης.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει κάποιους λόγους για τους οποίους μπορεί να απορριφθεί ένα δείγμα και να ακυρωθεί η εξέταση.

Κριτήρια απόρριψης δείγματος

Δείγματα που παρουσιάζουν διαρροές
Δείγματα με ακατάλληλη σήμανση
Λάθος στο είδος δείγματος που απαιτείται για να γίνει η εξέταση
Φιαλίδια μεταφοράς που έχουν σφραγιστεί με παραφιλμ
Δείγματα που έχουν συλλεχθεί σε φιαλίδια αιμοληψίας που έχουν λήξει
Σύριγγες με επισυναπτόμενη τη βελόνα κ.α

Συμπλήρωση Παραπεμπτικού

Συμπλήρωση των ζητούμενων εξετάσεων ή πακέτων εξετάσεων στα ειδικά κουτάκια του παραπεμπτικού που σας παρέχετε. Συμπλήρωση του Ονοματεπωνύμου του ασθενούς και της ημερομηνίας γεννήσεως στην ειδική φόρμα  έτσι ώστε να αποτυπωθεί και στο απαντητικό που θα λάβετε. Η ηλικία του ασθενούς είναι απαραίτητη για να παρέχονται στο απαντητικό και οι φυσιολογικές τιμές των παραμέτρων που αναλύονται και να συντηρείται ιατρικό ιστορικό του ασθενούς. Συμπλήρωση στοιχείων εξεταζομένου πάνω στο φιαλίδιο (ειδικό αυτοκόλλητο με μοναδικό κωδικό που βρίσκεται πάνω σε κάθε παραπεμπτικό μας).

Για εξετάσεις που ζητούνται και δεν περιέχονται στο παραπεμπτικό, υπάρχει ειδικό πεδίο με το όνομα «άλλες εξετάσεις» όπου μπορούν να ζητηθούν περαιτέρω αναλύσεις από τον ιατρό.

Συντήρηση Δείγματος

Τα φιαλίδια τοποθετούνται στο ψυγείο, μέχρι την παραλαβή από την υπηρεσία Courier (δείγματα επαρχίας) ή τον υπάλληλό μας.

Παραλαβή Δείγματος
Για τους εκτός Αθηνών συνεργάτες μας, απαιτείται κλήση στη συνεργαζόμενη με τη CG εταιρεία courier για την δρομολόγηση της παραλαβής. Για τους εντός Αττικής συνεργάτες μας υπάρχει καθημερινό δρομολόγιο από υπάλληλό μας, που προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε ιατρού.
Στοιχεία Αποστολούς για τους εκτός Αττικής Συνεργάτες
CytoGenomics I.Α.Ε.
Λ. Ηρακλείου 313
Νέο Ηράκλειο ΤΚ14122 Αθήνα
Τ. 210-2779222

Εξόφληση
Η εξόφληση της εξέτασης γίνεται μέσα σε 15 ημέρες από την έκδοση του τιμολογίου στον ακόλουθο λογαριασμό:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 614-470172-05.
Δικαιούχος λογαριασμού: CG CytoGenomics ΙΑΕ
EUROBANK: 0026.0384.46.0200171485
Δικαιούχος λογαριασμού: CG CytoGenomics ΙΑΕ

Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα αποστέλλονται άμεσα στον ιατρό-συνεργάτη μας με e-mail ή fax. Αν έχετε username και password μπορείτε να λάβετε on line μέσω internet τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Start typing and press Enter to search