Η Cytogenomics διαθέτει πληθώρα  μοριακών και γενετικών αναλύσεων καθώς και ένα μεγάλο φάσμα βιοχημικών, ανοσολογικών, ορμονολογικών εξετάσεων που καλύπτουν όλο το φάσμα των αναγκών της συγχρονής ιατρικής.

Όλες οι εξετάσεις