Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας συμμορφούμενο με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001:2015 από την αρχή της λειτουργίας της και το ανανεώνει σε ετήσια βάση.

ISO 9001:2015

iso-cytogenimics

Πολιτική Ποιότητας

Η Διοίκηση της εταιρείας δηλώνει την δέσμευσή της για την ποιότητα, μέσω της Πολιτικής Ποιότητας, η οποία ανασκοπείται και τροποποιείται κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών και των λοιπών ενδιαφερομένων μερών.

Διαβάστε αναλυτικά τις δεσμέσεις της
CG CYTOGENOMICS IΑΕ μέσω της
Πολιτικής Ποιότητας.

Εξωτερικός Ποιοτικός Έλεγχος

Με κύριο σκοπό την εξασφάλιση της διαρκούς υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών το Κέντρο μας εφαρμόζει προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου σε μεγάλο αριθμό εξετάσεων με το γερμανικό Ινστιτούτο Αναφοράς INSTAND e.V (Γερμανικός Οργανισμός Πιστοποιημένος από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας/WHO).

O εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος της εταιρείας μας έχει επεκταθεί και με την συνεργασία μας με το γερμανικό Ινστιτούτο RfB (Reference Institute for Bioanalytics) που έχει επισήμως πιστοποιηθεί  από τον Γερμανικό Ιατρικό Σύλλογο για τη διεξαγωγή αναλύσεων εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου.

   

Συμμετέχουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα σε ελέγχους, λαμβάνοντας άγνωστα δείγματα για μια πληθώρα εξετάσεων από τον Instand e.v. και από τον RfB

Επισημαίνουμε ότι το ποσοστό επιτυχίας μας στα άγνωστα δείγματα ελέγχου είναι 100%, όπως προκύπτει και από τα πιστοποιητικά επιτυχίας που λαμβάνουμε.

Start typing and press Enter to search