Το όραμά μας

Κύριος στόχος της CG είναι η παροχή υπηρεσιών, που χαρακτηρίζονται από επιστημονική εγκυρότητα και εργαστηριακή τεκμηρίωση για την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης και μακρόχρονης συνεργασίας με τους συνεργάτες μας. Στα πλαίσια του επιστημονικού μας οράματος, παρέχουμε τις πλέον σύγχρονες εργαστηριακές υπηρεσίες τόσο σε επιστημονικό και τεχνολογικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εξυπηρέτησης των συνεργατών/πελατών μας.Ενημερωνόμαστε τακτικά για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο της διάγνωσης και εφαρμόζουμε πρώτοι τις νέες τεχνολογίες, έχοντας ως πρότυπο μεγάλα εργαστήρια αναφοράς του εξωτερικού.Εφαρμόζουμε εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο για τις μετρήσεις που προσφέρουμε σε συνεργασία με τον γερμανικό οργανισμό Instand eV.

Υποδομές

Tο κέντρο μας εφαρμόζει τις πλέον σύγχρονες τεχνικές στα πεδία της Μοριακής Παθολογίας και Γενετικής, οι οποίες χαρακτηρίζονται από εξαιρετική ευαισθησία και ειδικότητα. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται βασίζονται στον Εκλεκτικό Πολλαπλασιασμό του DNA (PCR), τον εκλεκτικό πολλαπλασιασμό του DNA σε πραγματικό χρόνο (real time PCR), την αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης πολλαπλών εκκινητών (multiplex PCR), το «σύστημα ανίχνευσης μεταλλάξεων ανθεκτικών στην ενίσχυση» (amplification refractory mutation system, PCR-ARMS) με αλληλο-ειδικούς εκκινητές, την μεταφορά κατά southern και την υβριδοποίηση με γενετικούς ανιχνευτές, την ανάλυση πολυμορφισμού του μήκους περιοριστικών θραυσμάτων(restriction fragment length polymorphism, RFLP), τη σύνδεση πολλαπλών ανιχνευτών (Multiplex ligation-dependent probe amplification (MLPA)),τον προσδιορισμό της γενετικής αλληλουχίας με ειδικούς γενετικούς αναλυτές τελευταίας τεχνολογίας (DNA Sequencing) κ.α.
Επιπλέον, πραγματοποιούμε ένα μεγάλο φάσμα αναλύσεων in vitro-βιοχημικές, αιματολογικές, ανοσολογικές, ορμονολογικές κ.λπ. με ένα πλήθος μεθόδων (elisa, ανοσοφθορισμός, χημειοφωταύγεια, υγρή χρωματογραφία HPLC, ανοσοχρωματογραφία, Ria, kryptor-trace, ατομική απορρόφηση, κ.α)

Επιπρόσθετα, πραγματοποιούμε ένα μεγάλο φάσμα αναλύσεων in vitro-βιοχημικές, αιματολογικές-ανοσολογικές, ορμονολογικές κτλ- με ένα πλήθος μεθόδων (elisa, ανοσοφθορισμός, χημειοφωταύγεια, υγρή χρωματογραφία HPLC, ανοσοχρωματογραφία, Ria, Kryptor-trace, ατομική απορρόφηση κ.α).

cg

Εγκαταστάσεις

NEEΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΦΙΛΙΚΟ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ-ΣΕ ΚΟΜΒΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Βασική προταιραιότητα-στόχος η προσωπική επαφή με τον ασθενή και η οικοδόμηση μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας.
Ταχύτητα-άμεση παράδοση των αποτελεσμάτων
Yψηλή ποιότητα υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με καθημερινούς εσωτερικούς ελέγχους και τακτικούς εξωτερικούς ελέγχους με έγκριτα ινστιτούτα του εξωτερικού
Ποιοτικές και αξιόπιστες διαγνωστικές υπηρεσίες που βασίζονται στην υψηλή τεχνογνωσία, τη διαρκή ενημέρωση, και τη βαθιά γνώση των παγκόσμιων εξελίξεων της έρευνας και της διάγνωσης

Start typing and press Enter to search