ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

Κωδικός εξέτασης: 620 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

Μέθοδος

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 24 Ώρες          +4°C: 5Ημέρες        -20°C: 90 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Υψηλός κίνδυνος

> 7,1                       > 7,1

Μέσος κίνδυνος

4,4 – 7,1                  4,4 – 7,1

Χαμηλός κίνδυνος

3,3 – 4,4                  3,3 – 4,4

Επιθυμητά όρια

< 3,3                  < 3,3

Start typing and press Enter to search