ΑΙΘΑΝΟΛΗ ΟΥΡΩΝ

Κωδικός εξέτασης: 190 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ούρα Τυχαίο Δείγμα

Μονάδα Μέτρησης

mg/dL

Μέθοδος

EMIT

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 4:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 4 Ώρες          +4°C: 7Ημέρες        -20°C: 365 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Αρνητικό

< 70                     < 70

Start typing and press Enter to search