ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ

Κωδικός εξέτασης: 212 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Κόπρανα

Μονάδα Μέτρησης

ng/mL

Μέθοδος

ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 24 Ώρες          +4°C: 72Ώρες        -20°C: 0 Ώρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

< 100                  < 100

Start typing and press Enter to search