ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ – ΟΡΘΙΑ ΘΕΣΗ (ΚΟΠΩΣΗ)

Κωδικός εξέτασης: 330 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

pg/mL

Μέθοδος

CLIA

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 4 Ώρες          +4°C: 7Ημέρες        -20°C: 30 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

0 - 7 ημερών Ορθία θέση

50 – 1750                  50 – 1750

0 - 2 ετών Ορθία θέση

50 – 900                  50 – 900

2 - 10 ετών Ορθία θέση

50 – 800                  50 – 800

10 - 15 ετών Ορθία θέση

40 – 480                   40 – 480

15 - ετών Ορθία θέση

< 310                      < 310

Start typing and press Enter to search