ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ ΟΥΡΩΝ

Κωδικός εξέτασης: 630 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ούρα 24h

Μονάδα Μέτρησης

μg/24h

Μέθοδος

CLIA

Αποτελέσματα

Σε 1 ημέρα

Σταθερότητα

+20°C: 2 Ώρες          +4°C: 7Ημέρες        -20°C: 30 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

1,2 – 28,1                  1,2 – 28,1

Start typing and press Enter to search