ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ – ΥΠΤΙΑ ΘΕΣΗ (ΗΡΕΜΙΑ)

Κωδικός εξέτασης: 377 Κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

pg/mL

Μέθοδος

CLIA

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 4 Ώρες          +4°C: 7Ημέρες        -20°C: 30 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

0 - 7 ημερών Υπτία θέση

50 – 1750                50 – 1750

0 - 2 ετών Υπτία θέση

50 – 900                  50 – 900

2 - 10 ετών Υπτία θέση

30 – 350                  30 – 350

10 - 15 ετών Υπτία θέση

20 – 220                  20 – 220

15 - ετών Υπτία θέση

< 160                      < 160

Start typing and press Enter to search