ΑΜΙΟΔΑΡΩΝΗ (ANGORON) <4d

Κωδικός εξέτασης: 136 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

μg/mL

Μέθοδος

ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (HPLC)

Αποτελέσματα

Εντός 5 εργάσιμων από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C: 30 Ημέρες          +4°C: 42Ημέρες        -20°C: 42 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Πριν τη δόση

0,7 – 2,5                  0,7 – 2,5

Start typing and press Enter to search