ΑΜΥΛΟΕΙΔΕΣ-Α (SAA)

Κωδικός εξέτασης: 369 Κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

mg/L

Μέθοδος

EIA

Αποτελέσματα

Εντός 5 εργάσιμων από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C:            +4°C:         -20°C:  

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

< 10                       < 10

Start typing and press Enter to search