ΑΝΟΣΟΗΛ/ΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΥΡΩΝ

Κωδικός εξέτασης: 206 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ούρα Τυχαίο Δείγμα

Μονάδα Μέτρησης

Μέθοδος

ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ – ΑΝΤΙΟΡΟΙ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων πρωί (έως τις 11:30 πμ)

Σταθερότητα

+20°C: 2 Ώρες          +4°C: 7Ημέρες        -20°C: 30 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

ΑΠΟΥΣΙΑ Κ & Λ ΑΛΥΣΙΔΩΝ                  

Start typing and press Enter to search