ΑΝΟΣΟΗΛ/ΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ

Κωδικός εξέτασης: 205 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

Μέθοδος

ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ – ΑΝΤΙΟΡΟΙ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων πρωί (έως τις 11:30 πμ)

Σταθερότητα

+20°C: 8 Ώρες          +4°C: 7Ημέρες        -20°C: 30 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΑΡΑΠΡΩΤΕΪΝΩΝ                  

Start typing and press Enter to search