ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgE

Κωδικός εξέτασης: 21 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

U/mL

Μέθοδος

CLIA

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 8 Ώρες          +4°C: 14Ημέρες        -20°C: 365 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

< 3 ετών

< 10                    < 10

3 - 4 ετών

< 25                    < 25

4 - 7 ετών

< 50                    < 50

7 - 10 ετών

< 100                  < 100

10 - 16 ετών

< 160                  < 160

> 17 ετών

< 180                  < 180

Start typing and press Enter to search