ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgG

Κωδικός εξέτασης: 22 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

mg%

Μέθοδος

ΘΟΛΟΣΙΜΕΤΡΙΚΗ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 8 Ώρες          +4°C: 7Ημέρες        -20°C: 365 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

0 - 3 μηνών

290 – 800                    290 – 800

3 - 6 μηνών

140 – 950                  140 – 950

6 - 12 μηνών

350 – 1080                  350 – 1080

1 - 2 ετών

350 – 1150                  350 – 1150

2 - 3 ετών

480 – 1200                  480 – 1200

3 - 6 ετών

550 – 1300                  550 – 1300

6 - 9 ετών

600 – 1450                  600 – 1450

9 - 10 ετών

600 – 1500                  600 – 1500

> 10 ετών

650 – 1500                  650 – 1500

Start typing and press Enter to search