ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgM

Κωδικός εξέτασης: 23 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

mg%

Μέθοδος

ΘΟΛΟΣΙΜΕΤΡΙΚΗ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 8 Ώρες          +4°C: 7Ημέρες        -20°C: 365 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

0 - 3 μηνών

15 – 165                  15 – 165

3 - 6 μηνών

20 – 120                  20 – 120

6 - 12 μηνών

50 – 230                  50 – 230

1 - 9 ετών

50 – 230                  50 – 230

9 - 10 ετών

50 – 280                  50 – 280

> 10 ετών

40 – 345                  40 – 345

Start typing and press Enter to search