ΑΝΟΣΟΣΦAΙΡΙΝΗ IgA

Κωδικός εξέτασης: 19 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

mg%

Μέθοδος

ΘΟΛΟΣΙΜΕΤΡΙΚΗ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 8 Ώρες          +4°C: 7Ημέρες        -20°C: 365 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

0 - 3 μηνών

3 – 60                     3 – 60  

3 - 6 μηνών

4 – 80                       4 – 80 

6 - 12 μηνών

10 – 85                    10 – 85

1 - 2 ετών

10 – 100                  10 – 100

2 - 3 ετών

20 – 120                  20 – 120

3 - 6 ετών

30 – 180                  30 – 180

6 - 9 ετών

30 – 220                  30 – 220

9 - 10 ετών

50 – 260                  50 – 260

10 - 16 ετών

50 – 390                  50 – 390

> 17 ετών

76 – 390                  50 – 373

Start typing and press Enter to search