ΑΝΤΙΠΑΤΡΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ

Κωδικός εξέτασης: 604 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ολικό Αίμα/EDTA Ορός

Μονάδα Μέτρησης

Μέθοδος

ΜΙΚΡΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

Αποτελέσματα

Εκτέλεση ΤΡ-ΠΕ. Αποτέλεσμα αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων πρωί (έως τις 11:30 πμ)

Σταθερότητα

+20°C:            +4°C:         -20°C:  

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

ΑΡΝΗΤΙΚΟ                  

Start typing and press Enter to search