ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΛΥΚΟΥ

Κωδικός εξέτασης: 603 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Πλάσμα/Κιτρικά

Μονάδα Μέτρησης

sec

Μέθοδος

ΠΗΚΤΙΚΟΛΟΓΙΚΗ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 4 Ώρες          +4°C: 24Ώρες        -20°C: 7 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

ΑΡΝΗΤΙΚΟ = 31-44                  ΑΡΝΗΤΙΚΟ = 31-44

Start typing and press Enter to search