ΑΠΤΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ

Κωδικός εξέτασης: 26 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

mg%

Μέθοδος

ΘΟΛΟΣΙΜΕΤΡΙΚΗ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 14 Ημέρες          +4°C: 30Ημέρες        -20°C: 90 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

< 10 ετών

40 – 130                  40 – 130

10 - 19 ετών

50 – 140                  50 – 140

> 20 ετών

30 – 240                  20 – 190

Start typing and press Enter to search