ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΛΙΚΟ ΟΥΡΩΝ

Κωδικός εξέτασης: 656 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ούρα 24h

Μονάδα Μέτρησης

mg/24h

Μέθοδος

ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 48 Ώρες          +4°C: 4Ημέρες        -20°C: 21 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

50 – 250                  50 – 250

Start typing and press Enter to search