ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΛΙΚΟ

Κωδικός εξέτασης: 56 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

mg%

Μέθοδος

ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 4 Ώρες          +4°C: 7Ημέρες        -20°C: 180 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Παιδιά

8,8 – 10,8                  8,8 – 10,8

Ενήλικες

8,6 – 10,4                  8,6 – 10,4

Start typing and press Enter to search