ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ

Κωδικός εξέτασης: 332 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

ng/mL

Μέθοδος

CLIA

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 3 Ημέρες          +4°C: 7Ημέρες        -20°C: 60 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Νεογνά

5 – 53                  5 – 53

1 - 6 ετών

0,1 – 8,8                  0,1 – 8,8

7 - 17 ετών

0,03 – 14,9                  0,06 – 23,8

> 18 ετών

0,01 – 5                  0,03 – 10

Start typing and press Enter to search