ΑΥ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ

Κωδικός εξέτασης: 4488 Κατηγορία:

Δείγμα

Αρθρικό υγρό

Μονάδα Μέτρησης

κύτταρα/μL

Μέθοδος

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C:            +4°C:         -20°C:  

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

< 200                  < 200

Start typing and press Enter to search