ΑΥ – ΟΓΚΟΣ

Κωδικός εξέτασης: 4481

Δείγμα

Αρθρικό υγρό

Μονάδα Μέτρησης

mL

Μέθοδος

ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ

Αποτελέσματα

Μη διαθέσιμη πληροφορία

Σταθερότητα

+20°C:            +4°C:         -20°C:  

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

0,13 – 3,5                  0,13 – 3,5

Start typing and press Enter to search