ΑΥ – ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΟΛΙΚΕΣ

Κωδικός εξέτασης: 4482 Κατηγορία:

Δείγμα

Αρθρικό υγρό

Μονάδα Μέτρησης

g%

Μέθοδος

ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C:            +4°C:         -20°C:  

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

1,07 – 2,13                  1,07 – 2,13

Start typing and press Enter to search