ΑΥ – IgA

Κωδικός εξέτασης: 4483 Κατηγορία:

Δείγμα

Αρθρικό υγρό

Μονάδα Μέτρησης

mg%

Μέθοδος

ΘΟΛΟΣΙΜΕΤΡΙΚΗ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C:            +4°C:         -20°C:  

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

33 – 850                  33 – 850

Start typing and press Enter to search