Α/ΠΥ – ΑΜΥΛΑΣΗ

Κωδικός εξέτασης: 74409 Κατηγορία:

Δείγμα

Ασκητικό/Περιτοναϊκό υγρό

Μονάδα Μέτρησης

U/L

Μέθοδος

ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 7 Ημέρες          +4°C: 30Ημέρες        -20°C: 30 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Οξεία παγκρεατίτιδα

τιμή Π/Α υγρού > τιμή αίματος                  

Start typing and press Enter to search