Α/ΠΥ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΡΙΩΝ

Κωδικός εξέτασης: 74411 Κατηγορία:

Δείγμα

Ασκητικό/Περιτοναϊκό υγρό

Μονάδα Μέτρησης

κύτταρα/μL

Μέθοδος

COULTER LH-500

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C:            +4°C:         -20°C:  

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

αριθμός κυττάρων

< 500                  < 500

Start typing and press Enter to search