Α/ΠΥ – ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΟΛΙΚΕΣ

Κωδικός εξέτασης: 74407 Κατηγορία:

Δείγμα

Ασκητικό/Περιτοναϊκό υγρό

Μονάδα Μέτρησης

g%

Μέθοδος

ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 4 Ώρες          +4°C: 3Ημέρες        -20°C: 180 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Νεοπλασία ή Περιτονίτιδα

< 3                  < 3

απουσία φλεγμονής ή νεοπλάσματος

> 3                  > 3

Start typing and press Enter to search