Α/ΠΥ – ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΗ

Κωδικός εξέτασης: 74410 Κατηγορία:

Δείγμα

Ασκητικό/Περιτοναϊκό υγρό

Μονάδα Μέτρησης

U/L

Μέθοδος

ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 4 Ημέρες          +4°C: 4Ημέρες        -20°C: 60 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Ρήξη ή Εμφραξη εντέρου

100 x Τιμή αίματος                  

Start typing and press Enter to search