Α-1 ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΗ ΟΞΙΝΟΣ

Κωδικός εξέτασης: 80 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Μονάδα Μέτρησης

mg/L

Μέθοδος

ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C:            +4°C:         -20°C:  

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Παιδιά

450 – 1100                  450 – 1100

> 60 ετών

600 – 1350                  600 – 1350

Start typing and press Enter to search