ΒΑΛΠΡΟΪΚΟ ΟΞΥ (DEPAKENE)

Κωδικός εξέτασης: 462 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

μg/mL

Μέθοδος

CLIA

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 24 Ώρες          +4°C: 7Ημέρες        -20°C: 120 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Τοξικό

> 100                       > 100

Πριν τη δόση

50 – 100                  50 – 100

Start typing and press Enter to search