ΒΑΝΚΟΜΥΚΙΝΗ

Κωδικός εξέτασης: 372 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

μg/mL

Μέθοδος

EMIT

Αποτελέσματα

Εντός 2 εργάσιμων από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C: 8 Ώρες          +4°C: 2Ημέρες        -20°C: 14 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Τοξική

> 20                      > 20

Πριν τη δόση

5 – 10                  5 – 10

Start typing and press Enter to search