ΒΙΤΑΜΙΝΗ Α (RETINOL)

Κωδικός εξέτασης: 128 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

mg/L

Μέθοδος

ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (HPLC)

Αποτελέσματα

Εντός 6 εργάσιμων από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C: 0 Ώρες          +4°C: 30Ημέρες        -20°C: 365 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

> 18 ετών

0,3 – 1,2                  0,3 – 1,2

Start typing and press Enter to search