ΒΙΤΑΜΙΝΗ B-1 (ΘΕΙΑΜΙΝΗ)

Κωδικός εξέτασης: 380 Κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

μg%

Μέθοδος

ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (HPLC)

Αποτελέσματα

Εντός 10 εργάσιμων από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C: 0 Ώρες          +4°C: 7Ημέρες        -20°C: 180 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

< 2                  < 2

Start typing and press Enter to search