ΒΙΤΑΜΙΝΗ B-6 (ΠΥΡΙΔΟΞΙΝΗ)

Κωδικός εξέτασης: 992 Κατηγορία:

Δείγμα

Ολικό Αίμα/EDTA

Μονάδα Μέτρησης

μg/L

Μέθοδος

ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (HPLC)

Αποτελέσματα

Εντός 10 εργάσιμων από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C:            +4°C:         -20°C:  

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

8,7 – 27,2                  8,7 – 27,2

Start typing and press Enter to search