ΒΙΤΑΜΙΝΗ D [25-ΥΔΡΟΞΥ]

Κωδικός εξέτασης: 354 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

ng/mL

Μέθοδος

CLIA

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 3 Ημέρες          +4°C: 7Ημέρες        -20°C: 180 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Τοξικότητα

> 100                    > 100

Επάρκεια

30 – 100                30 – 100

Ελαφρά έλλειψη

10 – 30                  10 – 30

Ανεπάρκεια

< 10                      < 10

Start typing and press Enter to search