Β-ΧΟΡΙΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Κωδικός εξέτασης: 682 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

ng/mL

Μέθοδος

KRYPTOR-TRACE

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 2 Ημέρες          +4°C: 14Ημέρες        -20°C: 30 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

14+0 Εβδ.κύησης

      —                           8,3 – 59,9

13+0 Εβδ.κύησης

      —                           11,3 – 81,5

12+0 Εβδ.κύησης

      —                           14,6 – 105,7

11+0 Εβδ.κύησης

      —                           16,7 – 120,5

< 0,1                  < 0,1

Start typing and press Enter to search