Β-ΧΟΡΙΑΚΗ

Κωδικός εξέτασης: 301 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

mIU/mL

Μέθοδος

CLIA

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 8 Ώρες          +4°C: 2Ημέρες        -20°C: 180 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

27 - 40 εβδ. κύησης

      —                           400 – 15000

8 - 9 εβδ. κύησης

      —                           30000 – 190000

0 - 2 εβδ. κύησης

      —                           0 – 5

2 - 3 εβδ. κύησης

      —                           0 – 50

3 - 4 εβδ. κύησης

      —                           40 – 300

4 - 5 εβδ. κύησης

      —                           100 – 1000

5 - 6 εβδ. κύησης

      —                           500 – 6000

6 - 7 εβδ. κύησης

      —                           2000 – 70000

7 - 8 εβδ. κύησης

      —                           10000 – 130000

9 - 10 εβδ. κύησης

      —                           35000 – 160000

21 - 27 εβδ. κύησης

      —                           1000 – 35000

10 - 11 εβδ. κύησης

      —                           25000 – 140000

11 - 12 εβδ. κύησης

      —                           20000 – 120000

12 - 13 εβδ. κύησης

      —                           16000 – 105000

13 - 14 εβδ. κύησης

      —                           12000 – 90000

14 - 15 εβδ. κύησης

      —                           10000 – 79000

15 - 16 εβδ. κύησης

      —                           7000 – 62000

16 - 17 εβδ. κύησης

      —                           5500 – 43000

17 - 21 εβδ. κύησης

      —                           3000 – 40000

0 – 3                  0 – 5

Start typing and press Enter to search