Β-2 ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ

Κωδικός εξέτασης: 644 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ούρα 24h

Μονάδα Μέτρησης

Μέθοδος

ΘΟΛΟΣΙΜΕΤΡΙΚΗ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 8 Ώρες          +4°C: 2Ημέρες        -20°C: 60 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

mg/L

< 0,3                  < 0,3

mg/24h

< 0,37                  < 0,37

Start typing and press Enter to search