ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ

Κωδικός εξέτασης: 249 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Πλάσμα/EDTA

Μονάδα Μέτρησης

mmol/L

Μέθοδος

ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 0 Ώρες          +4°C: 14Ημέρες        -20°C: 30 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

0,5 – 2,3                  0,5 – 2,3

Start typing and press Enter to search