ΕΘΟΣΟΥΞΙΜΙΔΗ (ZARONTIN)

Κωδικός εξέτασης: 631 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

μg/mL

Μέθοδος

ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (HPLC)

Αποτελέσματα

Εντός 5 εργάσιμων από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C: 5 Ημέρες          +4°C: 14Ημέρες        -20°C: 60 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Τοξική

> 100                  > 100

Πριν τη δόση

40 – 100                  40 – 100

Start typing and press Enter to search