ΕΝΥ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ

Κωδικός εξέτασης: 74309

Δείγμα

ΕΝΥ (Εγκεφαλονωτιαίο Υγρό)

Μονάδα Μέτρησης

κύτταρα/μL

Μέθοδος

COULTER LH-500

Αποτελέσματα

Μη διαθέσιμη πληροφορία

Σταθερότητα

+20°C: 8 Ώρες          +4°C: 24Ώρες        -20°C: 0 Ώρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Νεογνά

< 30                  < 30

Βρέφη

< 20                  < 20

Ενήλικες-Παιδιά

< 15                  < 15

Start typing and press Enter to search