ΕΝΥ – ΓΛΥΚΟΖΗ

Κωδικός εξέτασης: 74307 Κατηγορία:

Δείγμα

ΕΝΥ (Εγκεφαλονωτιαίο Υγρό)

Μονάδα Μέτρησης

mg%

Μέθοδος

ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 24 Ώρες          +4°C: 7Ημέρες        -20°C: 180 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Λόγος ΕΝΥ/Ορό - %

50 – 60                  50 – 60

Παιδιά - Νεογνά

60 – 80                  60 – 80

Ενήλικες

50 – 70                  50 – 70

Start typing and press Enter to search