ΕΝΥ – ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΟΛΙΚΕΣ

Κωδικός εξέτασης: 74308

Δείγμα

ΕΝΥ (Εγκεφαλονωτιαίο Υγρό)

Μονάδα Μέτρησης

mg%

Μέθοδος

ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ

Αποτελέσματα

Μη διαθέσιμη πληροφορία

Σταθερότητα

+20°C: 4 Ώρες          +4°C: 3Ημέρες        -20°C: 180 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Νεογνά πρόωρα

< 400                  < 400

Νεογνά τελειόμηνα

30 – 200                  30 – 200

Βρέφη <12 μηνών

30 – 100                  30 – 100

Ενήλικες

10 – 45                  10 – 45

>60 ετών

16 – 60                  16 – 60

Start typing and press Enter to search