ΕΝΥ – ΧΡΩΣΗ GIEMSA/ΤΥΠΟΣ

Κωδικός εξέτασης: 74301 Κατηγορία:

Δείγμα

ΕΝΥ (Εγκεφαλονωτιαίο Υγρό)

Μονάδα Μέτρησης

Μέθοδος

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 8 Ώρες          +4°C: 24Ώρες        -20°C: 0 Ώρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

2% – ενδεικτική τιμή                  

Start typing and press Enter to search