ΕΡΠΗΣ 1+2 DNA (PCR)

Κωδικός εξέτασης: 592 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

Μέθοδος

PCR

Αποτελέσματα

Εντός 10 εργάσιμων από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C: 8 Ώρες          +4°C: 3Ημέρες        -20°C: 90 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

ΑΡΝΗΤΙΚΟ (ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ)                  

Start typing and press Enter to search